Aktualności

Edukacja prawna – policyjna lekcja o prawach, obowiązkach i odpowiedzialności karnej

Data publikacji 30.11.2022

Dzielnicowy sierż. Adam Michalski odwiedził uczniów Szkoły Podstawowej w nr 1 w Mogielnicy. Mundurowy rozmawiał z młodzieżą na temat przepisów z zakresu prawa karnego oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Dzielnicowy z Mogielnicy spotkał się z uczniami klasy 6, 7 i 8 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Mogielnicy. Mundurowy pogadankę rozpoczął od wyjaśnienia bardzo ważnych sformułowań jak prawo, obowiązek i uprawnienie. Funkcjonariusz rozmawiał z uczniami o przemocy, której mogą doświadczyć w domu, szkole lub wśród grupy rówieśniczej.

Kolejnym poruszonym tematem podczas spotkania było zwrócenie uwagi młodych ludzi na kwestie związane z odpowiedzialnością za ich zachowanie. Policjant wyjaśnił uczniom definicję czynu karalnego. Przedstawił zasady na jakich odpowiada za takie właśnie zachowanie osoba, która nie ma jeszcze ukończonych 18 lat. Fakt, że w rozumieniu prawa nie jest pełnoletnia nie stoi w sprzeczności z tym, że może być pociągnięta do odpowiedzialności prawnej za swoje prawem zabronione zachowanie.

W rozmowie z uczniami mundurowy przedstawił także różne aspekty demoralizacji nieletnich. Wskazywał też, że nieodpowiedzialne i bezmyślne zachowanie, często tylko po to, by zaimponować kolegom, może znacząco wpłynąć na ich dorosłe życie.

nadkom. Agnieszka Wójcik 

Powrót na górę strony