Aktualności

Debata społeczna w Belsku Dużym

Data publikacji 03.11.2022

W poniedziałek 31 października br., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Belsku Dużym odbyła się debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu seniorów pn. "Bezpieczeństwo Seniorów - To Nasz Wspólny Cel!".

Debatę rozpoczął gospodarz spotkania Urzędu Gminy w Belsku Dużym – Władysław Piątkowski. Wśród słuchaczy znaleźli się pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, radni, sołtysi, a także przedstawicielki Stowarzyszenia Seniorów “Relaks”.

Jako pierwszy głos zabrał bryg. Krzysztof Kędziera Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu. Omówił dwie akcje prowadzone przez strażaków pn. “Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” oraz “Zaproś kominiarza”. Działania te mają na celu przypomnienie społeczeństwu o konieczności czuwania nad stanem przewodów kominowych w sezonie grzewczym. Ponadto Komendant rekomendował zamontowanie w każdym z domów czujki dymów i tlenku węgla.

Następnie głos zabrał Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego im. Stefczyka w Belsku Dużym – Hubert Bator, który mówił o bezpiecznej bankowości oraz metodach zabezpieczania się przed utratą pieniędzy za pośrednictwem internetowych kont bankowych. Szeroko zaprezentował przestępstwo jakim jest phishing.

Podczas debaty policjanci Komendy Powiatowej Policji w Grójcu przedstawili prezentację dotyczącą stanu bezpieczeństwa, jaki został odnotowany w okresie styczeń - wrzesień 2021 r. oraz analogicznie w 2022 r. Omówiono również działanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i informacje zgłaszane za jej pośrednictwem. Jednym z elementów spotkania było też zapoznanie z programem „Dzielnicowy bliżej nas” i aplikacją „Moja Komenda” oraz zadaniami i rolą dzielnicowych, a w szczególności planami priorytetowymi obecnej na debacie dzielnicowej gminy Belsk Duży – st. sierż. Ilony Zając. Funkcjonariusze przestrzegali również przed oszustwami: “na wnuczka” czy “na policjanta”.

W czasie rozmowy na temat lokalnych problemów uczestnicy zgłaszali miejsca, w których dochodzi do spożywania alkoholu i zaśmiecania. Policjanci zachęcali do bieżącej współpracy i informowania w każdej możliwej formie o łamaniu prawa i stwarzaniu zagrożenia, a także dzielenia się informacjami o metodach zapobiegania poszczególnym przestępstwom. Wszystkie informacje przekazane przez mieszkańców będą uwzględniane w toku codziennej służby policjantów.

nadkom. A. Wójcik

  • Debata społeczna w Belsku Dużym
  • Debata społeczna w Belsku Dużym
  • Debata społeczna w Belsku Dużym
  • Debata społeczna w Belsku Dużym
Powrót na górę strony