Aktualności

TY TEŻ MOŻESZ ZOSTAĆ JEDNYM Z NAS! TRWA NABÓR DO SŁUŻBY W POLICYJNYCH SZEREGACH

Data publikacji 01.09.2023

Czy wiesz, że nabór do służby w Policji trwa nieprzerwanie, przez cały rok? Zachęcamy do wstąpienia w nasze szeregi, bowiem jedną z ogromnych zalet, które oferuje służba w Policji to możliwość zdobycia różnorodnego doświadczenia zawodowego. Wszystkie informacje dotyczące wymogów wobec przyszłych kandydatów, znajdują się na stronie internetowej grójeckiej Policji w zakładce PRACA oraz w mediach społecznościowych.

Służba w Policji to szczególny rodzaj misji wobec społeczeństwa. O każdej porze dnia i nocy mundurowi czuwają nad bezpieczeństwem obywateli. W codziennej służbie policjanta ważna jest chęć niesienia pomocy, empatia, ale też duża odporność psychiczna, ponieważ mundurowi spotykają się ze sytuacjami stresującymi oraz zagrażającymi życiu lub zdrowiu. Choć jest wymagająca, bez wątpienia daje ogromną satysfakcję. Poza możliwością połączenia pasji ze służbą formacja oferuje możliwość zdobycia nieporównanie większego, niż daje to jakikolwiek inny pracodawca, bardziej różnorodnego doświadczenia zawodowego, a przez to możliwość zdobycia unikalnych kwalifikacji. Oferuje różnorodność stanowisk, dlatego każdy ma szansę znaleźć w niej odpowiednie dla siebie miejsce, wykorzystując swoje predyspozycje, wykształcenie i umiejętności.

Dlaczego warto wstąpić do służby w Policji?

 • oferujemy ciekawą i stabilną pracę,
 • prawa emerytalne po przepracowaniu 25 lat,
 • zapewniamy bezpieczeństwo finansowe - uposażenie w kwocie około 4800 złotych netto* (po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego) oraz wysługa od 2% po udokumentowaniu minimum 2 lat stażu pracy, *dla osoby do wieku 26 lat, a około 4500 złotych netto powyżej 26 lat,
 • możliwość awansu w stopniu oraz stanowisku,
 • możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych,
 • możliwość skorzystania z bogatej oferty szkoleniowej, w tym zdobycia wyższego wykształcenia I i II stopnia (Akademia Policji w Szczytnie - informator Nauka o Policji),
 • korzystne warunki socjalne, w tym między innymi:
 • nagroda roczna tzw. trzynasta pensja,
 • równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego,
 • równoważnik za umundurowanie tzw. mundurówka,
 • zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby (z miejsca zamieszkania),
 • coroczny płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze min. 26 dni roboczych,
 • coroczne dofinansowanie do wypoczynku policjanta uzależnione od liczby członków rodziny.

Kandydat do służby w Policji może przystąpić do rekrutacji, jeśli:

 • posiada polskie obywatelstwo,
 • posiada co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiada nieposzlakowaną opinię,
 • nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jesteś się podporządkować,
 • daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej - w przypadku osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Dokumenty przyjmujemy przez cały rok, a najbliższe terminy przyjęć określone w 2023 roku przez Komendanta Głównego Policji to:

 • 27 października,
 • 28 grudnia.

Od czego zacząć?

Pierwszym etapem jest złożenie wymaganego kompletu dokumentów. 

Osoby zainteresowane przyjęciem do służby w Policji powinny złożyć OSOBIŚCIE w Komendzie Powiatowej Policji w Grójcu przy ul. Brzozowej 108 w Zespole Kadr i Szkolenia od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 - 15:30. W razie pytan zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 47 702 62 42.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do służby w Policji można znaleźć na stronie internetowej grójeckiej Policji w zakładce PRACA

nadkom. Agnieszka Wójcik 

 

Powrót na górę strony