Aktualności

Narkotyki, dopalacze - nie tędy droga – młodzieżowa debata w Wyszkowie

Data publikacji 23.02.2018

Wczoraj w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie odbyła się międzyszkolna debata młodzieży dotycząca przeciwdziałania powszechności dopalaczy i innych środków psychoaktywnych. To wydarzenie zostało zrealizowane w ramach kampanii „Narkotyki, dopalacze- nie tędy droga” prowadzonej przez Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Do wzięcia udziału w debacie zaproszono dyrekcję, pedagogów oraz młodzież ze szkół z terenu powiatu wyszkowskiego. W sumie w spotkaniu udział wzięło około 300 osób.

Debatę „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga” zorganizował Zespół Szkół nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie, wraz z ostrołęcką delegaturą Kuratorium Oświaty, Starostwem Powiatowym w Wyszkowie oraz Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu.

Głównym celem debaty było zwiększenie poziomu wiedzy nauczycieli i uczniów o zagrożeniach, jakie związane są z narkotykami i dopalaczami, ale też kształtowanie świadomości wśród dzieci i młodzieży szkolnej na temat negatywnego wpływu środków odurzających na człowieka oraz skutkach prawnych z tym związanych.

Debatę rozpoczęła uczennica ZS nr 1, Natalia Szczechura przepiękną piosenką Czesława Niemena „Dziwny ten świat”. Pan  Marian Popławski – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Wyszkowie przywitał uczestników spotkania – a wśród nich przede wszystkim uczniów klas VII szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich wraz z nauczycielami, a także Wicestarostę Powiatu Wyszkowskiego Adama Mroza, samorządowców gmin i powiatu wyszkowskiego, radną sejmiku Cecylię Domżałę, Bożenę Jakubczak-Zadrożną z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, insp. Michała Toporkiewicza – Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie, przedstawicieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, sanepidu oraz sądu.

- „Dziękuję za tę wspaniałą inicjatywę. Oddaję głos młodzieży, specjalistom, ja też zamieniam się w słuch” – powitał zgromadzonych wicestarosta Adam Mróz.

Zanim jednak głos zabrali specjaliści, młodzież zaprosiła na program profilaktyczny „Życie pod górę”, opowiadający historie narkomanów i ich rodzin. Uczniowie ZS1 pokazali, jak wchodzi się w nałóg, jak postępuje i jak tragiczne mogą być jego skutki. Mówili m.in. o trudach wchodzenia w dorosłość, potrzebie akceptacji, eksperymentowaniu i złudnym poczuciu kontroli nad narkotykami, odpuszczeniem nauki, zabijaniu szlachetnych uczuć, poczuciu beznadziei zarówno wśród dzieci, jak i rodziców. „Braliśmy, by poczuć się jak w niebie, a poczuliśmy się jak w piekle. Braliśmy dla przyjaźni, a zyskaliśmy wrogów. Braliśmy, żeby poradzić sobie z problemami, a pomnożyliśmy je” - podsumowali.

W trakcie debaty tematyka dotycząca prawa o narkotykach została przybliżona przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie. O sygnałach, które powinny nas zaniepokoić mówił przedstawiciel Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej. Temat Narkotyki – podstawowe rodzaje, jest ich wiele został zreferowany przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Wyszkowie, natomiast o postępowaniu prawnym w sprawach kontaktu nieletnich ze środkami psychoaktywnymi zainteresował uczestników kurator sądowy Sądu Rejonowego w Wyszkowie. Dużym zainteresowaniem wśród uczestników cieszył się panel dotyczący zmian w człowieku, które powodują narkotyki – wykład na ten temat wygłosili przedstawiciele Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie.

Wiedza młodych ludzi na temat różnego rodzaju środków psychoaktywnych, chociaż znacznie szersza od wiedzy osób dorosłych, przeważnie opiera się na mitach krążących wśród rówieśników. Młodzi ludzie z reguły zdają sobie sprawę z niebezpieczeństw wynikających z zażywania narkotyków, wychodzą jednak z założenia, że potrafią nad tym zapanować. Rozbieżność w spostrzeganiu problemu uzależnień przez młodzież i dorosłych, brak rzetelnej wiedzy, lęk wywołany przez różne środki utrudniają dorosłym dyskusję z młodzieżą, a tym samym możliwość oddziaływań wychowawczych. Ponadto coraz więcej młodzieży, ich rodziców i wychowawców potrzebuje profesjonalnej pomocy związanej z problemami wieku dorastania oraz nadużywaniem środków psychoaktywnych.

Kampania "Narkotyki, dopalacze - nie tędy droga" dedykowana jest do grona pedagogicznego, rodziców oraz młodzieży. Przeciwstawia się negatywnym zachowaniom i zachęca do większej aktywności instytucje oraz podmioty, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Działania mają na celu zwiększenie poziomu wiedzy nauczycieli i rodziców o zagrożeniach związanych z narkotykami i dopalaczami oraz o instytucjach niosących pomoc. Natomiast w środowisku młodzieży szkolnej mają wpłynąć na kształtowanie świadomości na temat negatywnego wpływu środków odurzających na funkcjonowanie organizmu człowieka i skutkach prawnych z tym związanych.

Istotnym elementem tych działań jest prowadzenie aktywnej profilaktyki ukierunkowanej na rozwijanie wśród młodzieży odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale i za rówieśników. Jednocześnie jest to odpowiedź na coraz większe zapotrzebowanie szkół na nowoczesną i samorealizującą formę prowadzenia edukacji, z nastawieniem na zagrożenia i przeciwdziałanie im.

Piękną puentą debaty było podsumowanie młodzieży, która głośno stwierdziła: Dbajmy o relacje rówieśnicze, po prostu dbajmy o siebie!

Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich organizatorów debaty poruszającej tak ważny społeczenie teamt. Szczególne wyrazy uznania kierujemy do Dyrekcji i uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Wyszkowie. Dziękujemy.

 

Powrót na górę strony