Aktualności

Szkolenie funkcjonariuszy w trosce o dobro dzieci dotkniętych przemocą w rodzinie

Data publikacji 08.11.2022

Dzisiaj (8.11) w komendzie w Wyszkowie odbyło się szkolenie dla funkcjonariuszy Policji na temat „Programu mającego na celu zniwelowanie stresu osób małoletnich dotkniętych problemem przemocy w rodzinie” . To właśnie wczesna interwencja funkcjonariuszy, ich profesjonalizm i wielka empatia, bez wątpienia wpływa na zminimalizowanie negatywnych konsekwencji doświadczania przez dzieci przemocy ze strony ich rodziców czy opiekunów.

Działanie  realizowane jest w związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, a Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, a głównym narzędziem i zadaniem będzie przekazanie dzieciom w rodzinach dotkniętych problemem przemocy domowej maskotek, z zamieszczonym numerem telefonu zaufania 116 111 w ramach wizyt  dzielnicowego.

Program przyczynia się do doskonalenia umiejętności udzielania wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie. Realizowany jest przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu od 2013 r. Od października  2022 roku rozpoczął się,  kolejny cykl szkoleń dla wszystkich  jednostek garnizonu mazowieckiego, w tym Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.

Podczas szkolenia wyszkowscy funkcjonariusze uzyskali wiedzę na temat charakterystyki zjawiska przemocy w rodzinie oraz założeń i sposobu realizacji programu. Wielokrotnie podkreślono znaczenie i wpływ wczesnej interwencji, będącego warunkiem koniecznym do zminimalizowania negatywnych konsekwencji doświadczania przez dzieci przemocy i zaniedbania ze strony rodziców, czy opiekunów. Funkcjonariusze Policji przeprowadzający interwencję w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie mają obowiązek m.in. udzielenia osobom pokrzywdzonym niezbędnej pomocy, podjęcie niezbędnych czynności zapewniających ochronę życia, zdrowia i mienia, ustalenia przebiegu zdarzeń i jego następstw. Ale jednocześnie istotnym zadaniem jest otoczenie wsparciem dzieci, które są często świadkami przemocy lub osobami doświadczającymi przemocy czy zaniedbywania ze strony członków rodziny.

Kolejnym omówionym zagadnieniem były zasady funkcjonowania telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji "Dajemy Dzieciom Siłę 116111" oraz telefonu zaufania dla rodziców i profesjonalistów 0 800 100 100, telefonu zaufania 800 12 12 12 Rzecznika Praw Dziecka oraz  800 119 119 Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

W spotkaniu podjęto także dyskusję na temat wyzwań funkcjonariuszy wynikających z nowych uprawnień Policji jakim jest wydanie „Nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia”.

Na zakończenie odbył się pokaz filmu „MIŚ Ufniś” na temat programu, który Urząd Marszałkowski w Warszawie i Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zrealizowali wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu oraz funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

W szkoleniu udział wzieli w szczególności dzielnicowi, jako policjanci pierwszego kontaktu, ale także funkcjoanriusze zespołu ds. nieletnich i kadra kierownicza.

 

Powrót na górę strony