Aktualności

Kampania „16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć”

Data publikacji 25.11.2020

Jak co roku, na całym świecie realizowana jest kampania „16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć”, która przypada dokładnie pomiędzy Międzynarodowym Dniem Przeciwko Przemocy wobec Kobiet (25 listopada 2020 r.), a Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka (10 grudnia 2020 r.). Tegoroczne przedsięwzięcia nieuchronnie będą wyglądać inaczej niż w poprzednich latach. Jednakże znaczenie podnoszenia świadomości i działań na rzecz zapobiegania przemocy jest ważniejsze niż kiedykolwiek.

W Polsce działania rozpoczynają się w dniu „Białej Wstążki” (25 listopada 2020 r.), która symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania. Noszenie białej wstążki oznacza, że osoba nie akceptuje przemocy ani nie jest na nią obojętna.

Podstawowym celem kampanii jest podnoszenie świadomości społecznej i inicjowanie działań przeciwko przemocy wobec kobiet, która stanowi naruszenie podstawowych praw człowieka. W tym miejscu warto podkreślić, że właśnie mężczyźni mogą bardzo wiele uczynić, by eliminować wszelkie formy przemocy wobec kobiet i dziewcząt. To mężczyźni mogą przyczynić się do zmiany mentalności innych mężczyzn, zareagować i nie być pasywnym wobec zjawiska przemocy.

Kampania poprzez swoich ambasadorów na całym świecie – kobiety i mężczyzn – prowadzi działania informacyjne w społecznościach lokalnych, miejscach pracy czy placówkach oświatowych, jak również sprzyja budowaniu wielopodmiotowych działań z instytucjami, dla których bezpieczeństwo rodziny stanowi najwyższą wartość.

Oczywistym jest fakt, że o przeciwdziałaniu przemocy powinniśmy pamiętać cały rok, lecz przez czas trwania kampanii szczególnie o tym przypominamy i zachęcamy do prowadzenia działań o charakterze edukacyjno-profilaktycznym. Jako, że obojętność na agresję i przemoc jest przyzwoleniem oraz cichą akceptacją tego typu zachowań.

Z dniem 30 listopada 2020 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 956), która wprowadza zmiany w przepisach zawartych m.in. w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 360, z późn. zm.). Na podstawie zawartych we wskazanej ustawie przepisów, Policji nadano prawo wydawania wobec osoby, która swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie (w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie), stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej tą przemocą, nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

W załączeniu udostępniono prezentację multimedialną do wykorzystania w celu rozpowszechniania informacji o Kampanii.

Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu

Powrót na górę strony